Zpívání 4.3.2012

V neděli budeme zpívat Wolfiho Ave verum corpus, Karlovu Benedikci (t.j. Hluboký mír) a Láďovo Je snadné. Sraz je v 9:45 hod, jako obvykle.